اخبار و اعلانات

تغییر شاپا ISSN نشریه

با توجه به اختصای شاپای جدید چاپی به نشریه از تاریخ 1398/9/7 به جای شاپای قدیم (6063-2228) ISSN جدید 7082-2676 جایگزین گردید.

مطالعه بیشتر

دسترسی به مقالات از شماره 1 الی 12 کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی

باسمه تعالی احتراما" به اطلاع کلیه علاقه مندان «اعضاء هیات علمی، دانشجویان و ....»  که می خواهند دسترسی به مقالات گذشته از شماره 1 الی 12، داشته باشند، می رساند که می توانند به آدرس ذیل «مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی »  مکاتبه نمایند. بوشهر، سه راه آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی. کدپستی: 7519619555 دفتر مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

مطالعه بیشتر

عضویت نشریه در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی موفق به عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  گردید.

مطالعه بیشتر