تماس با ما

خواهشمند است برای پیگیری مقالات فقط از طریق سایت نشریه (تماس با ما) اقدام نمائید. 

کارشناس نشریه : خانم عالی زاده

بوشهر، سه راه آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی.

تلفن :             33557705-077    ;     نمابر :  33555413-077

پیام‎نگار:   RG-Journal@iaubushehr.ac.ir ؛ girs@iaubushehr.ac.ir

سایت نشریه: http://girs.iaubushehr.ac.ir

 


CAPTCHA Image