دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به روش سلول های خودکار و زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: منطقه عباس آباد، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

عامر نیک پور؛ حمید عمونیا؛ الهه نورپسندی


2. طبقه بندی مهمترین عوامل طیفی مستخرج از تصاویر لندست 8 در تبیین کربن آلی خاک سطحی مراتع نیمه استپی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

سعیده ناطقی؛ رستم خلیفه زاده؛ مهشید سوری؛ مرتضی خداقلی


3. برآورد تبخیر تعرق واقعی در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال و مقایسه آن در سه سیستم آبیاری مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سهیل رادیوم


4. ارزیابی عملکرد تبدیل‌ آنالیز مؤلفه‌های اصلی، مستقل و کسر حداقل نویز در بهبود صحت استخراج اطلاعات از داده‌های ماهواره‌ی سنتینل-2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

صیاد اصغری سراسکانرود؛ حسن حسنی مقدم؛ حسین فکرت


5. تحلیل توزیع مکانی پوسته‌های زیستی خاک بر اساس شاخص BSCI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد سهرابی


6. ارزیابی دقت داده‌های پهپاد در برآورد میزان خشکیدگی درختان شمشاد مطالعه موردی: پارک جنگلی سیسنگان- استان مازندارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

محمدرضا کارگر؛ یونس بابایی؛ امیراسلام بنیاد


7. کارایی سامانه گوگل ارث انجین (GEE) در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی آن با مدل مارکوف (مطالعه موردی دشت ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

ناصر سلطانی؛ وحید محمدنژاد


8. طبقه‌بندی پوشش گیاهی بر اساس شاخص تالابی به کمک طبقه‌بندی شئ‌گرا تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

مریم حقیقی خمامی؛ محمد جواد تجدد؛ مکرم روانبخش؛ فریبرز جمالزاد فلاح


9. ارزیابی مقایسه‌ای حساسیت به زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

علی دسترنج؛ حمزه نور


10. استفاده از مدل ترکیبی سامانه اطلاعات جغرافیایی سه بعدی و الگوریتم کلونی مورچگان در بهینه سازی پوشش سایه درختان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محسن قدس؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی؛ علیرضا قراگوزلو


12. بررسی اثر آتش‌سوزی در مراتع بر تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص-های مبتنی بر سنجش از دور (مطالعه موردی: ناحیه صنعتی گنبد همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

بهناز عطائیان؛ سمیه ساعتی زارعی


13. ارزیابی آسیب‌پذیری سفره‌های آب زیرزمینی دشت ایسین هرمزگان با استفاده از ‏مدل‌های تلفیقی در استیک و گادز (‏GODS‏) و با استعانت از سیستم اطلاعات ‏جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

مجید پوربلیغی؛ سحر رضایان؛ مریم رفعتی؛ رخشاد حجازی


14. پایش جابجایی ارتفاعی زمین و تحلیل اثرات ژئومورفولوژیکی آن با استفاده از داده‌های دورسنجی (مطالعه موردی: زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب - ازگله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

علی عبدالملکی؛ امجد ملکی؛ علی خزایی


15. بررسی تغییر کاربری اراضی استان قم همراه با پارامترهای اقلیمی با استفاده از فناوری سنجش از دور ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

نیما روحانی؛ افسانه مرادی فرج؛ برات مجردی؛ طاهر رجائی؛ احسان جباری


16. مدل‌سازی تغییرات پوشش اراضی استان گلستان با استفاده از مدل‌سازی تغییرات کاربری (Land Change Modeler)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

فاطمه سالاریان؛ محمدرضا طاطیان؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ رضا تمرتاش


17. مقایسه برآورد رطوبت سطح خاک در اراضی کشاورزی آق قلا با استفاده از تصاویر سار (سنجنده پالسار 2-آلوس و سنتینل 1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سعداله سنگینی؛ هادی فدایی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی کمکی


18. مطالعه و پیش بینی تغییرات دمای سطح زمین: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

ایمان روستا؛ محمد منصورمقدم؛ محمدصادق زمانی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ سید کاظم علوی پناه


19. ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی در حوضه آبخیز سفیددشت- بروجن (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل مدالوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

فاطمه نفر؛ عطاالله ابراهیمی؛ علی اصغر نقی پور برج


20. ارزیابی میزان تغییرات کمی منابع آب سطحی متأثر از زلزله سرپل ذهاب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

امجد ملکی؛ علی خزایی؛ علی عبدالملکی


21. تشخیص خودکار لندفرم‏های زمین با استفاده از تحلیل مکانی الگوی کرنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

کورش شیرانی؛ سینا صلحی؛ فاطمه نعمت اللهی