دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه برآورد رطوبت سطح خاک در اراضی کشاورزی آق قلا با استفاده از تصاویر سار (سنجنده پالسار 2-آلوس و سنتینل 1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سعداله سنگینی؛ هادی فدایی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی


2. ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی در حوضه آبخیز سفیددشت- بروجن (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل مدالوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

فاطمه نفر؛ عطاالله ابراهیمی؛ علی اصغر نقی پور برج


3. ارزیابی میزان تغییرات کمی منابع آب سطحی متأثر از زلزله سرپل ذهاب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

امجد ملکی؛ علی خزایی؛ علی عبدالملکی


4. تشخیص خودکار لندفرم‏های زمین با استفاده از تحلیل مکانی الگوی کرنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

کورش شیرانی؛ سینا صلحی؛ فاطمه نعمت اللهی


5. نقش سازه های اصلاحی در جذب گردشگر و کاهش مخاطرات ناشی از فرسایش و رسوب (موردمطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

وحید بیرانوندی؛ بهار بیشمی


6. تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس شاخص‌های طیفی با استفاده از تصاویر سنتینل 2 (منطقه مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

فرهاد ذوالفقاری؛ وحیده عبداللهی


7. شناسایی روستاهای درمعرض خطر فرونشست در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل شبکه‌ای_فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

بهرام ایمانی؛ جعفر جعفرزاده


8. بررسی تغییرات کاربری زمین و اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیک حوضه‌های اصلی شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فهیمه پورفراش زاده


9. ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل ژئواکوتوریسمی شهرستان سمیرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

شیلا حجه فروش نیا؛ امیر کرم


10. ارزیابی استانداردهای ملی برای جانمایی محل دفن پسماند صنعتی با بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

الهام یوسفی روبیات؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور


11. مقایسه و اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیر حوضه‌های نکارود با استفاده از روش مورفومتریک در سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

مهراب زالی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ میرحسن میریعقوب زاده


12. تحلیلی بر تغییرات پوشش/کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان در دوهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

اسما رافعی؛ افشین دانه کار؛ مهدی زندبصیری؛ مسعود باقرزاده کریمی


13. شناسایی مناطق کارست و میزان گسترش آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبریز ظالم رود ساری مازندران، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

محمدعلی قلی نتاج ملکشاه؛ داود جهانی؛ سیدرمضان موسوی؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ سیدحمید وزیری


14. پردازش خودکار بر مبنای فن تداخل سنجی با پراکنشگرهای دائمی جهت پایش فرونشست(مطالعه موردی آبخوان هرات و مروست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

ابوالفضل محمدی فتح آباد؛ سید علی الحسینی المدرسی


15. بررسی سطح جنگل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ارائه مدل پیش بینی تغییرات سطح جنگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آرمین هاشمی؛ امین خادمی؛ مرتضی معدنی پور کرمانشاهی؛ بهروز کرد


16. ایجاد رابط کاربر گرافیکی (GUI) جهت محاسبه خودکار دمای سطح زمین و استفاده از نتایج در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری های اراضی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حسین فکرت؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ سید کاظم علوی پناه


17. ارائه روش تلفیقی کاهش نویز - داده کاوی برای تخمین ماده آلی خاک با طیف سنجی VNIR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

الهه اکبری؛ سهام میرزایی؛ آرا تومانیان؛ علی درویشی بلورانی؛ حسینعلی بهرامی


18. تهیه نقشه شماره منحنی و برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوضه کارون شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

سید حسین روشان؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ یاروسلاو کُرمانسکی


19. پایش تغییرات تالاب بختگان با استفاده از سری زمانی داده‌های ماهواره‌ای در پلتفرم گوگل ارث انجین و پیش‌بینی پارامترها با مدل Facebook’s Prophet

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

محسن دستاران؛ شاهین جعفری؛ حسین مسلمی؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی پناه


20. بررسی میزان فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری(D-InSAR) در دشت نهبندان- سهل‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

صمد فتوحی؛ سیدعلی المدرسی؛ رقیه دلارام


21. پهنه‌بندی ریسک حریق در مناطق شهری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمد امین وکیل الرعایا؛ سعید ملماسی؛ مژگان زعیم دار؛ مهناز میرزا ابراهیم‌طهرانی


22. کارایی شاخص های مانگرو در تهیه نقشه بخش‌هایی از جنگل های مانگرو روی تصاویر لندست 8 در جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

یوسف عرفانی فرد؛ محسن لطفی نصیرآباد


24. کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدحمید میرقاسمی؛ حسین بانژاد؛ علیرضا فرید حسینی


25. متناسب‌سازی کاربری زمین با بهره گیری از شبکه‌عصبی پرسپرسترون چندلایه در شهرستان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

ناصر شفیعی ثابت؛ فرانک فیض بابایی چشمه سفیدی


26. ارائه مدل ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهرستان بم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

پویا فرحانی؛ سحر رضایان؛ مژگان زعیم‌دار؛ سید علی جوزی


27. کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی توان سرزمین شهرستان زاهدان با هدف مکان یابی دفن پسماندهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

خدیجه صفری؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


28. تحلیل ارتباط ویژگی های مورفومتری و فرسایش پذیری با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی در حوضه آبریز پیوه ژن بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

مهناز ناعمی تبار؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ رحمان زندی


29. پایش تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی در نواحی جنوبی استان اردبیل (حوضه آبریز گیوی چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

شیرین مهدویان؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی