کلیدواژه‌ها = ترکیب خطی وزنی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان سرزمین برای شناسایی مناطق مناسب توسعه گردشگری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

حمیده آلیانی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ امیر صفاری؛ سید مسعود منوری