کلیدواژه‌ها = کیفیت زیباشناختی
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق عناصر بصری و محیط زیستی با استفاده از روش های فازی و چند معیاری در ارزیابی کیفیت زیباشناختی حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 46-60

فضل الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی