کلیدواژه‌ها = شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعة موردی: تالاب شادگان، خوزستان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-32

رضا بیات؛ سمیه جعفری؛ باقر قرمزچشمه؛ امیرحسین چرخابی