کلیدواژه‌ها = انعکاس سنج زمانی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-72

حسن رضایی مقدم؛ محسن حسینعلی زاده؛ واحد بردی شیخ؛ رویا جعفری