کلیدواژه‌ها = کسر پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/پوشش با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-28

سیروس هاشمی دره بادامی؛ ایثار نورایی صفت؛ سعید کریمی؛ سجاد نظری


2. بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-77

بهروز احمدی؛ اردوان قربانی؛ طاهر صفرراد؛ بهروز سبحانی