کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-34

نعمت اله نسرین نژاد؛ کاظم رنگزن؛ نصراله کلانتری؛ عظیم صابری