کلیدواژه‌ها = مدل تراکم تاج پوشش جنگل ( FCD)
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل در جنگل های نیمه انبوه تا تنک با استفاده از مدل FCD (مطالعة موردی: جنگل های مریوان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-59

ابوطالب شاهولی کوه شور؛ مهتاب پیرباوقار؛ پرویز فاتحی