کلیدواژه‌ها = پایش تغییرات
تعداد مقالات: 6
3. پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-91

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین


4. پایش تغییرات سطح پوشش جنگل های حوزه سیاه مزگی استان گیلان با استفاده از تصاویر لندست

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 78-88

سید آرمین هاشمی؛ سید رضا فاطمی طلب؛ حمیده کاوسی کلاشمی؛ مرتضی معدنی پور کرمانشاهی


5. آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب هورالعظیم با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-99

سرور مکرونی؛ غلامرضا سبزقبایی؛ شهرام یوسفی خانقاه؛ ستار سلطانیان


6. پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة موردی: شهرستان شهریار)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-13

زهره داودی منظم؛ علی حاجی نژاد؛ محسن عباس نیا؛ سیما پورهاشمی