کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
تعداد مقالات: 15
1. پایش تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی در نواحی جنوبی استان اردبیل (حوضه آبریز گیوی چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

شیرین مهدویان؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی


2. مطالعه و پیش‌بینی تغییرات دمای سطح زمین شهر یزد: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-27

محمد منصورمقدم؛ ایمان روستا؛ محمدصادق زمانی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ سید کاظم علوی پناه


3. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین با تغییرات پوشش گیاهی و گستره آبی در شهرستان ارسنجان، ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-86

علی ابراهیمی؛ ّبهارک معتمدوزیری؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ حسن احمدی


5. بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 27-48

آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ سحر غفاری


6. تأثیر تغییرات محیطی تالاب میقان بر دمای سطح زمین نواحی پیرامونی با استفاده از داده های ماهواره لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

سعید محمودی؛ بهروز ساری صراف؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


7. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-58

عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه


10. ارزیابی تأثیر توسعه شهری و تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 102-118

عطاالله ابراهیمی؛ الهام کیانی سلمی


13. مقایسة برآورد دمای سطح زمین در روش های تک باندی و چند باندی با استفاده از تصویر لندست 8

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 18-29

پروانه عسگرزاده؛ علی درویشی بلورانی؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید حمزه


14. تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از داده های چند زمانة سنجندة ASTER (مطالعة موردی: شهر بندرعباس)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

علی اکبر متکان؛ احمد نوحه گر؛ بابک میرباقری؛ ناهید ترک چین