کلیدواژه‌ها = گرگان
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی لیسم (LISEM)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-94

رویا جعفری؛ واحد بردی شیخ؛ محسن حسینعلی زاده؛ حسن رضایی مقدم


2. الگوهای مکانی- زمانی تغییرات سیمای سرزمین و توسعه شهری (مطالعة موردی: گرگان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-24

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی