کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 31
27. الگوهای مکانی- زمانی تغییرات سیمای سرزمین و توسعه شهری (مطالعة موردی: گرگان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-24

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


31. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعة موردی: حوزه چم‌سنگر)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-60

سلمان سوری؛ سیامک بهاروند؛ طاهر فرهادی نژاد