نویسنده = امجد ملکی
تعداد مقالات: 2
1. پایش جابجایی ارتفاعی زمین و تحلیل اثرات ژئومورفولوژیکی آن با استفاده از داده‌های دورسنجی (مطالعه موردی: زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب - ازگله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

علی عبدالملکی؛ امجد ملکی؛ علی خزایی


2. ارزیابی میزان تغییرات کمی منابع آب سطحی متأثر از زلزله سرپل ذهاب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

امجد ملکی؛ علی خزایی؛ علی عبدالملکی