نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات کاربری زمین و اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیک حوضه‌های اصلی شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فهیمه پورفراش زاده


2. ایجاد رابط کاربر گرافیکی (GUI) جهت محاسبه خودکار دمای سطح زمین و استفاده از نتایج در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری های اراضی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حسین فکرت؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ سید کاظم علوی پناه


4. بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 86-106

صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ الهامه عبادی


6. بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 27-48

آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ سحر غفاری


7. بررسی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر فرسایش با استفاده از RS و GIS (مطالعۀ موردی: شهرستان نیر)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-62

صیاد اصغری سراسکانرود؛ لیلا آقایاری؛ الناز پیروزی