نویسنده = سیدحسن کابلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توزیع مکانی پوسته‌های زیستی خاک بر اساس شاخص BSCI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد سهرابی