نویسنده = حامد سنگونی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رویشگاه بالقوه گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer) در منطقة غرب اصفهان با تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-13

حامد سنگونی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ محمدرضا وهابی؛ مصطفی ترکش اصفهانی