نویسنده = کاظم رنگزن
تعداد مقالات: 5
2. پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده سیستم استنتاج فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ ابراهیم منصورنعیمی


3. تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست (مطالعة موردی: کرج)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-32

بهروز ابراهیمی هروی؛ کاظم رنگزن؛ حمیدرضا ریاحی بختیاری؛ ایوب تقی زاده


4. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-34

نعمت اله نسرین نژاد؛ کاظم رنگزن؛ نصراله کلانتری؛ عظیم صابری