عضویت نشریه در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی موفق به عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)  گردید.