دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1400، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه و پیش‌بینی تغییرات دمای سطح زمین شهر یزد: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی

صفحه 1-27

محمد منصورمقدم؛ ایمان روستا؛ محمدصادق زمانی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ سید کاظم علوی پناه