دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1395، صفحه 1-133 
3. ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان‌زایی

صفحه 31-44

مجتبی سلیمانی ساردو؛ علی طویلی؛ عباس علی پور؛ سید مصطفی هاشمی


5. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان رامهرمز با تلفیق مدل دراستیک و تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 62-78

پوریا مرادی؛ حسن روحی؛ کاظم رنگزن؛ نصرالله کلانتری؛ نازنین قنبری