نقش سازه های اصلاحی در جذب گردشگر و کاهش مخاطرات ناشی از فرسایش و رسوب (موردمطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آبخیزداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار پژوهشی گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر توسعه شهرنشینی و افزایش اوقات فراغت، منجر به سوق سرمایه‌گذاری‌ها به سوی حاشیه منابع آبی که از مهم‌ترین ظرفیت ‌های رشد و توسعه گردشگری جوامع محسوب می‌گردد، شده است. با وجود مخالفت‌های طرفداران محیط‌زیست در کشور ما با ساخت سدها سطحی و زیرزمینی به دلیل صدمات، زیان‌ها و عواقبی که می‌توانند در پی داشته باشند، تمایلات به‌ سوی بندهای اصلاحی بیشتر شده است. هدف از این پژوهش، در منطقه مطالعاتی بهره‌گیری از مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی باهدف تعیین نقش اکو توریسمی منابع آبی به‌ ویژه بندهای اصلاحی شهرستان خرم‌آباد در توسعه گردشگری بوده که از روش فرآیند تصمیم‌گیری فازی، با ورود زبان برنامه‌ نویسی سی شارپ در تحقیق حاضر به‌منظور وزن‌دهی، مکان‌یابی اولویت‌ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورداستفاده قرارگرفته است. اولویت‌های این تحقیق بر اساس معیارهای تأثیرگذار در چهار دسته هیدرولوژیک، توپوگرافی، اقتصادی و اجتماعی و سایر معیارهای مربوط به فرسایش و گسل دسته‌بندی، سپس با استفاده از سناریو سازی با بهره‌گیری از نقش شیب و درجه آبراهه مکان‌های مناسب احداث هر نوع بند انتخاب و نتایج این مطالعه را می‌توان علاوه بر جلوگیری از مخاطرات ناشی از فرسایش و رسوب با حفظ منابع طبیعی در فراهم شدن شرایط جذب گردشگر در جهت ایجاد اشتغال و کاهش فقر در حدود ۴/۱۵ درصد منطقه تحقیقاتی، رویت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of remedial structures in attracting tourists and reducing the risks of erosion and sediment (Case study: Khorramabad city)

نویسندگان [English]

  • vahid Beiranvandi 1
  • Bahar Beishami 2
1 Master of watershed management department, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 Assistant Professor of Tourism Research Center of RICHT, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present age, the development of urbanization and the increase of leisure time, It has led to investments towards the margins of water resources, which is one of the most important capacities for the growth and development of tourism in communities. Despite the opposition of environmentalists in our country to the construction of surface and underground dams due to the damage, damage and consequences that may result, the tendency towards remedial dams has increased. The aim of this research, In the study area, the use of principled management and planning in order to determine the role of eco-tourism of water resources, especially the reform wards of Khorramabad city in the development of tourism has been The method of fuzzy decision making process has been used with the introduction of C # programming language in the present study in order to weight, location of priorities in GIS. The priorities of this research are classified based on the effective criteria in four categories: hydrological, topographic, economic and social and other criteria related to erosion and fault. Then, using scenario building, using the role of slope and degree of waterway, suitable places for construction of any type of dam are selected and the results of this study can be seen in addition to preventing the risks of erosion and sediment by preserving natural resources in providing conditions for attracting tourists to create employment and reduce poverty in about 15.4% of the research area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C # programming language
  • correction dams
  • Tourism Industry
  • Location

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1400