تأثیر عوامل توپوگرافی بر تغییرات کاربری و پوشش پارک جنگلی یاسوج طی سال های 1344 تا 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در این تحقیق، تغییرات کاربری وپوشش در منطقه پارک جنگلی یاسوج و تأثیر عوامل توپوگرافی منطقه بر آن در دورة زمانی بین سال­های 1344 و 1390 با استفاده داده­های عکس­های هوایی 1:20000، تصاویر پانکروماتیک ماهواره­ای IRS-P5 (2011) و تصاویر گوگل ارث (2011) مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت. دو سری عکس در دو نمایشگر مجاور هم با روش مقایسه و تفسیر همزمان تفسیر و مقایسه شدند. برای انجام این کار بعضی از مشخصه­های کاربری و پوشش اراضی در قطعات نمونه مشابه از لحاظ موقعیت مکانی در یک شبکه آماربرداری تصادفی دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که در طول این دوره زمانی، در حدود 60% از قطعات نمونه در طبقات مختلف ارتفاعی و شیب، از لحاظ تغییرات کاربری و پوشش اراضی تغییر نکرده­اند. از اینکه بیشترین تغییر کاربری و پوشش اراضی به صورت همزمان در مناطق کم شیب، و کمترین آن در مناطق پرشیب اتفاق افتاده است، چنین استنباط می­شود که توپوگرافی به خصوص شیب، عامل مهمی در حفاظت از پوشش جنگلی در این گونه مناطق می­باشد. حفاظت نسبی از منطقه پارک می­تواند عاملی مهم برای جلوگیری از بروز تغییرات عمده در این منطقه باشد. برای بررسی تغییر در الگوی پراکنش پایه­های چوبی بالغ که بلوط ایرانی گونه غالب آن را تشکیل می­دهد، دورة زمانی 50 سال، زمانی چندان طولانی نمی­باشد. افزایش مسیر­های پیاده­روی و جاده­های خاکی در دهه­های اخیر مؤید نیاز جامعه برای ‌برنامه‌ریزی بیشتر برای تفرج غیر متمرکز در این منطقه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of topography factors on land use/cover changes of Yasouj forest park during 1965 – 2011

نویسندگان [English]

  • Shakiba Jahangirian 1
  • Alireza Salehi 2
1 MSc. Student of Forestry, College of Agriculture, Yasouj University
2 Assis. Prof. College of Agriculture, Yasouj University
چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of physiographical factors on land use/cover changes in the Yasouj Forest Park  during  1965 to 2011. It was evaluated and monitored using aerial photographs 1:20000 scale, panchromatic satellite imageries from IRS-P5 (2011), and online  Google Earth images (2011). Two series of images in two adjacent monitors were interpreted and compared using a simultaneously comparison and interpretation method. For this purpose some of land use/cover characteristics within sample plots taken from similar location were used in a digital systematic grid. The results showed that about 60% of sample plots located in different classes of slopes and elevations were not changed during this period of time. However the most land use/cover changes have been occurring in low slope areas and the least changes have been occurring in high slope areas. It is concluded that topographical factors, particularly slope are important factors for the protection of the forest cover in such areas.  Park area protection  could also be as an important prohibiting factor for major changes in the study area. The distribution pattern study of  woody spices’s maturer stems is not good enough  for about a 50 year period. Increasing dirt road  in the park during the recent decades leads a social need for better planning of this decentralized recreational zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthophoto
  • Panchromatic images
  • Paired comparison
  • Land use/cover changes
  • Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad