دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی مناطق کارست و میزان گسترش آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبریز ظالم رود ساری مازندران، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

محمدعلی قلی نتاج ملکشاه؛ داود جهانی؛ سیدرمضان موسوی؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ سیدحمید وزیری


2. پردازش خودکار بر مبنای فن تداخل سنجی با پراکنشگرهای دائمی جهت پایش فرونشست(مطالعه موردی آبخوان هرات و مروست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

ابوالفضل محمدی فتح آباد؛ سید علی الحسینی المدرسی


3. بررسی سطح جنگل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ارائه مدل پیش بینی تغییرات سطح جنگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آرمین هاشمی؛ امین خادمی؛ مرتضی معدنی پور کرمانشاهی؛ بهروز کرد


4. ایجاد رابط کاربر گرافیکی (GUI) جهت محاسبه خودکار دمای سطح زمین و استفاده از نتایج در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری های اراضی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حسین فکرت؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ سید کاظم علوی پناه


5. ارائه روش تلفیقی کاهش نویز - داده کاوی برای تخمین ماده آلی خاک با طیف سنجی VNIR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

الهه اکبری؛ سهام میرزایی؛ آرا تومانیان؛ علی درویشی بلورانی؛ حسینعلی بهرامی


6. تهیه نقشه شماره منحنی و برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوضه کارون شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

سید حسین روشان؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ یاروسلاو کُرمانسکی


7. پایش تغییرات تالاب بختگان با استفاده از سری زمانی داده‌های ماهواره‌ای در پلتفرم گوگل ارث انجین و پیش‌بینی پارامترها با مدل Facebook’s Prophet

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

محسن دستاران؛ شاهین جعفری؛ حسین مسلمی؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی پناه


8. بررسی میزان فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری(D-InSAR) در دشت نهبندان- سهل‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

صمد فتوحی؛ سیدعلی المدرسی؛ رقیه دلارام


9. پهنه‌بندی ریسک حریق در مناطق شهری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمد امین وکیل الرعایا؛ سعید ملماسی؛ مژگان زعیم دار؛ مهناز میرزا ابراهیم‌طهرانی


10. کارایی شاخص های مانگرو در تهیه نقشه بخش‌هایی از جنگل های مانگرو روی تصاویر لندست 8 در جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

یوسف عرفانی فرد؛ محسن لطفی نصیرآباد


12. کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدحمید میرقاسمی؛ حسین بانژاد؛ علیرضا فرید حسینی


13. متناسب‌سازی کاربری زمین با بهره گیری از شبکه‌عصبی پرسپرسترون چندلایه در شهرستان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

ناصر شفیعی ثابت؛ فرانک فیض بابایی چشمه سفیدی


14. ارائه مدل ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهرستان بم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

پویا فرحانی؛ سحر رضایان؛ مژگان زعیم‌دار؛ سید علی جوزی


15. کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی توان سرزمین شهرستان زاهدان با هدف مکان یابی دفن پسماندهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

خدیجه صفری؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


16. تحلیل ارتباط ویژگی های مورفومتری و فرسایش پذیری با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی در حوضه آبریز پیوه ژن بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

مهناز ناعمی تبار؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ رحمان زندی


17. پایش تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی در نواحی جنوبی استان اردبیل (حوضه آبریز گیوی چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

شیرین مهدویان؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی


18. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از داده‌های سنجش‌از‌دور ماهواره لندست در بازه زمانی 1400-1390(مطالعه موردی: شهرستان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی؛ میثم چراغی؛ محسن عادلی ساردوئی


19. تغییرات مکانی و اثر عناصر اقلیمی موثر بر وقوع پدیده گرد و غبار در دو منشا درونی و بیرونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

حسین قره داغی؛ صدیقه یوسفی؛ مرضیه رضایی


20. پیش‌بینی و مدل‌سازی خشک‌سالی به روش هیبریدی موجک و الگوریتم‌های شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

جهانبخش محمدی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی؛ حسین آقامحمدی؛ امیر هومن حمصی


21. اثر بهینه سازی کرنل در مدلسازی پدیده خشکسالی با بهره‌گیری از هوش محاسباتی (مطالعه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

جهانبخش محمدی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سعید بهزادی؛ حسین آقامحمدی؛ امیر هومن حمصی


22. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گبر (Acacia tortilis (Forssk.) Hayne) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

سیروس مداحی نژاد؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ مرضیه رضایی


23. ارزیابی رفتار متقابل آبخوان با فرونشست زمین و ارتباط آن با سطح آب زیرزمینی و تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

فاطمه رفیعی؛ سعید قره چلو؛ سعید گلیان


24. توزیع مکانی برخی فلزات سنگین در کاربری‌های کشاورزی و مرتع (مطالعه موردی: شهر صنعتی شازند اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

لیلا زارعی؛ سهیلاسادات هاشمی؛ مهدی نجفی قیری


25. مقایسه ابر نقاط و تصاویر رنگی پهپاد در برآورد مساحت تاج تک‌درختان در جنگل‌های دست‌کاشت کاج تهران (Pinus eldarica)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

علی حسینقلی زاده؛ یوسف عرفانی فرد؛ سید کاظم علوی پناه؛ هومن لطیفی؛ یاسر جویباری مقدم


26. ارزیابی کارایی استفاده از تغییرات خرد اقلیم در تفکیک پوشش اراضی در مقایسه ‏با برخی از روش‌های طبقه‌بندی نظارت‌شده در ‏محیط‌های شهری خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

نجمه ستاری؛ ملیحه عرفانی؛ فاطمه جهانی شکیب


27. بررسی روند فرونشست دشت اصفهان با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفریقی راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

مرجان طالبی نیا؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حمیدرضا کشتکار


28. مدل‌سازی تولید اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص‌های ماهواره لندست-8 در مراتع سیاه‎پوش و گنج‌گاه استان اردبیل، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

پشمینه محمدنژاد؛ مهدی معمری؛ اردوان قربانی؛ فرید دادجو؛ ودود محمدی


29. بررسی آب قابل بارش جو در شرایط گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

طاهره انصافی مقدم؛ طاهر صفرراد


30. مدل سازی ذخیره کربن روی زمینی با استفاده از تصاویر ماهواره های Sentinel 1,2 و روابط پارامتریک و ناپارامتریک (مطالعه موردی: جنگل های سری سه سنگده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

سید مهدی رضایی سنگدهی؛ اصغر فلاح؛ هومن لطیفی؛ نسترن نظریانی


31. ارزیابی شاخص‌های مبتنی‌ بر سنجش از دور در پایش خشکسالی شهرستان نی‌ریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

محمد شعبانی


32. نقش توزیع مکانی واحدهای هیدرولوژیکی حوضه بر تغییرات دبی اوج سیلاب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز صفارود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

مرتضی شاهدی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


33. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در تغییر کاربری جنگل منطقه جنگلی فندقلو با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی( تحلیل ساختاری متقاطع و پویش محیطی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

خلیل ولیزاده کامران؛ مریم صادقی؛ سید اسداله حجازی


34. پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص سنجش از دوری وضعیت تبخیر تعرق در حوزه آبخیز جراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

مائده بهی فر؛ عطاالله عبدالهی؛ مجید کیاورز مقدم؛ قاسم عزیزی


35. برآورد کمی تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از تصویربرداری با پهپاد در منطقه فراخشک سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

سعید پورمرتضی؛ حمید غلامی؛ علیرضا راشکی؛ نوازاله مرادی


36. استفاده از فن‌آوری اینترنت اشیا در جمع‌آوری اطلاعات محیطی اراضی کشاورزی با استفاده از سرویس مشاهده حسگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

نیما قاسملو؛ علی اکبر متکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ حسین عقیقی؛ بابک میرباقری


37. شناسایی و اعتبارسنجی مناطق بالقوه خطر سیلاب با استفاده از تکنیک آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) و پردازش داده های راداری سنتینل1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

علی مهرابی؛ محسن پورخسروانی؛ فریبا پورزارعی جلال آبادی


38. بررسی سلامت حوزه آبخیز تالار با استفاده از چارچوب ارزیابی سلامت آبخیز (WHAF) در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

بهروز محسنی؛ کاکا شاهدی؛ بابک مومنی