موضوعات = برنامه های کاربردی در مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه برآورد رطوبت سطح خاک در اراضی کشاورزی آق قلا با استفاده از تصاویر سار (سنجنده پالسار 2-آلوس و سنتینل 1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

سعداله سنگینی؛ هادی فدایی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی


2. شناسایی روستاهای درمعرض خطر فرونشست در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل شبکه‌ای_فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

بهرام ایمانی؛ جعفر جعفرزاده


3. شناسایی مناطق کارست و میزان گسترش آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبریز ظالم رود ساری مازندران، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

محمدعلی قلی نتاج ملکشاه؛ داود جهانی؛ سیدرمضان موسوی؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ سیدحمید وزیری


5. بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 86-106

صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ الهامه عبادی