موضوعات = منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی
تعداد مقالات: 15
1. تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس شاخص‌های طیفی با استفاده از تصاویر سنتینل 2 (منطقه مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

فرهاد ذوالفقاری؛ وحیده عبداللهی


2. بررسی تغییرات کاربری زمین و اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیک حوضه‌های اصلی شهرستان بینالود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فهیمه پورفراش زاده


3. ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل ژئواکوتوریسمی شهرستان سمیرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

شیلا حجه فروش نیا؛ امیر کرم


4. ارزیابی استانداردهای ملی برای جانمایی محل دفن پسماند صنعتی با بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

الهام یوسفی روبیات؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور


5. بررسی سطح جنگل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ارائه مدل پیش بینی تغییرات سطح جنگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آرمین هاشمی؛ امین خادمی؛ مرتضی معدنی پور کرمانشاهی؛ بهروز کرد


6. پایش تغییرات تالاب بختگان با استفاده از سری زمانی داده‌های ماهواره‌ای در پلتفرم گوگل ارث انجین و پیش‌بینی پارامترها با مدل Facebook’s Prophet

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

محسن دستاران؛ شاهین جعفری؛ حسین مسلمی؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی پناه


8. طبقه بندی پوشش گیاهی بر اساس شاخص تالابی با استفاده از طبقه ‌بندی شئ‌گرا تصاویر ماهواره ‌ای (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-17

مریم حقیقی خمامی؛ محمد جواد تجدد؛ مکرم روانبخش؛ فریبرز جمالزاد فلاح


9. تحلیل توزیع مکانی پوسته‌های زیستی خاک بر اساس شاخص Biological Soil Crust (BSCI)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-15

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد سهرابی؛ محمد خسروشاهی


10. پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری ساحلی در بخشی از سواحل دریای عمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-123

ملیحه عرفانی؛ ناهید احسان زاده


11. بررسی منشأ و نحوه گسترش مکانی غلظت های بالای گردوغبار و تحلیل همدیدی آن در حوزه گاوخونی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-64

زهرا سعیدی فر؛ محمد خسروشاهی؛ آزاده گوهردوست؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ فاطمه درگاهیان


13. تحلیل تغییرات کاربری/پوشش اراضی استان اردبیل با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 68-86

آزاد کاکه ممی؛ مهدی معمری؛ اردوان قربانی؛ سحر غفاری