موضوعات = برنامه های کاربردی در خطر بلایای طبیعی
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-33

کریم سلیمانی؛ شادمان درویشی؛ فاطمه شکریان


3. بررسی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر فرسایش با استفاده از RS و GIS (مطالعۀ موردی: شهرستان نیر)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-62

صیاد اصغری سراسکانرود؛ لیلا آقایاری؛ الناز پیروزی


5. تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل تلفیقی فازی- فرآیند تحلیل شبکه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-88

الهه اکبری؛ علی درویشی بلورانی؛ نجمه نیسانی سامانی


7. مقایسه میزان جابجایی عمودی زمین با استفاده از الگوریتم SBAS در باندهای راداری X وC (مطالعۀ موردی: اراضی تهران)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 104-120

مجتبی زارع کمالی؛ سید علی الحسینی المدرسی؛ کریم نقدی


11. پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده سیستم استنتاج فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ ابراهیم منصورنعیمی


12. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-34

نعمت اله نسرین نژاد؛ کاظم رنگزن؛ نصراله کلانتری؛ عظیم صابری


13. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعة موردی: حوزه چم‌سنگر)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-60

سلمان سوری؛ سیامک بهاروند؛ طاهر فرهادی نژاد