کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی K-Means
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران