کلیدواژه‌ها = خدمات اکوسیستمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن (مطالعه موردی: زیر حوزه های آبریز شهر کرج)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 20-37

ساره السادات سجادی قائم مقامی؛ رومینا سیاح نیا؛ نغمه مبرقعی دینان؛ مجید مخدوم فرخنده


2. تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران