کلیدواژه‌ها = فرونشست زمین
تعداد مقالات: 3
1. پردازش خودکار بر مبنای فن تداخل سنجی با پراکنشگرهای دائمی جهت پایش فرونشست(مطالعه موردی آبخوان هرات و مروست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

ابوالفضل محمدی فتح آباد؛ سید علی الحسینی المدرسی