کلیدواژه‌ها = مدل حداکثر آنتروپی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر توزیع جنگل های مانگرو در ایران با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 34-47

راضیه قیومی؛ الهام ابراهیمی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ مصطفی کشتکار