کلیدواژه‌ها = شاخص نرمال شده تفاضل پوشش‌گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-33

کریم سلیمانی؛ شادمان درویشی؛ فاطمه شکریان