کلیدواژه‌ها = سنجش‌ازدور حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر توسعه شهری و تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 102-118

عطاالله ابراهیمی؛ الهام کیانی سلمی