کلیدواژه‌ها = نقاط فرسایشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مدل دمپستر- شافر در پتانسیل‌یابی مناطق مستعد فرسایش خاک حوزه آبخیز کاکارضا در استان لرستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-114

سمیرا قربانی نژاد؛ حسین زینی وند؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور