کلیدواژه‌ها = سنتینل-1 (Sentinel-1)
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه داده های اپتیک و رادار در استخراج عوارض و پدیده های زمینی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-107

محمد ملکی؛ سیدمحمد توکلی‌صبور؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ مجید رئیسی