کلیدواژه‌ها = طیف سنجی زمینی
تعداد مقالات: 1
1. تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 76-92

محسن میرزائی؛ مژگان عباسی؛ صفر معروفی؛ عیسی سلگی؛ روح اله کریمی