کلیدواژه‌ها = معیارهای فیزیکی و غیرفیزیکی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی بومگردی در تفرج گسترده با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقه ونایی بروجرد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-135

علی آریاپور؛ مسلم حدیدی؛ الهه کرمی؛ گلناز خردمند؛ مسعود گودرزی