کلیدواژه‌ها = زیست‌محیطی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مکان‌های بهینه جهت استقرار واحدهای آب شیرین کن با توجه به پهنه‌های حساس زیست‌محیطی در مناطق ساحلی استان هرمزگان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-114

مرتضی سپهر؛ افشین دانه کار؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ علی ماشینچیان مرادی