کلیدواژه‌ها = شاخص های بیوفیزیکی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی زیستگاه ملخ کوهاندار تاغ با استفاده از شاخص های بیوفیزیکی استخراج شده از تصاویر لندست 8

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-87

سیروس هاشمی دره بادامی؛ بهرام جمعه زاده؛ علی درویشی بلورانی؛ عبدالحسین خاکیان