کلیدواژه‌ها = گرد و غبار
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تأثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعة موردی: تالاب شادگان، خوزستان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-32

رضا بیات؛ سمیه جعفری؛ باقر قرمزچشمه؛ امیرحسین چرخابی


2. تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 33-45

سیما پورهاشمی؛ مهدی بروغنی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی