کلیدواژه‌ها = مراوه تپه
تعداد مقالات: 1
1. پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی و زمانی کاربری/ پوشش اراضی (مطالعة موردی: منطقة مراوه‌تپه، گلستان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

اصغر فرج الهی؛ حمیدرضا عسگری؛ مجید اونق؛ محمدرضا محبوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی