کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری اراضی/پوشش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/پوشش با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-28

سیروس هاشمی دره بادامی؛ ایثار نورایی صفت؛ سعید کریمی؛ سجاد نظری