کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تعداد مقالات: 4
2. تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 76-92

محسن میرزائی؛ مژگان عباسی؛ صفر معروفی؛ عیسی سلگی؛ روح اله کریمی


3. مقایسة روش های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و شیءگرا در استخراج کاربری و پوشش اراضی از تصاویر لندست 8

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-14

فرنوش اسلمی؛ اردوان قربانی؛ بهروز سبحانی؛ محسن پناهنده


4. ارزیابی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده غیرپارامتریک در تهیة نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر لندست 8

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-44

وحید میرزایی زاده؛ مریم نیک نژاد؛ جعفر اولادی قادیکلایی