کلیدواژه‌ها = تصویر لندست
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-89

امیر احمدپور؛ کریم سلیمانی؛ مریم شکری؛ جمشید قربانی