کلیدواژه‌ها = طبقه بندی نظارت شده
تعداد مقالات: 3
1. پایش تغییرات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه زاهد شهر، استان فارس

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-128

رویا رنجبر؛ حمیدرضا اولیایی؛ حجت اله رنجبر؛ ابراهیم ادهمی


3. مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-89

امیر احمدپور؛ کریم سلیمانی؛ مریم شکری؛ جمشید قربانی