کلیدواژه‌ها = شاخص ناپایداری مجموع مجموعه ها
تعداد مقالات: 1