کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
تعداد مقالات: 13
1. تخمین دمای سطح شهرستان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره های لندست 5 و 8 و ارزیابی دقت روش های برآورد LST با داده های میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

حسین فکرت؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ سید کاظم علوی پناه


2. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین با تغییرات پوشش گیاهی و گستره آبی در شهرستان ارسنجان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

ّبهارک معتمدوزیری؛ علی ابراهیمی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ حسن احمدی


3. بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 27-48

آزاد کاکه ممی؛ اردوان قربانی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه؛ سحر غفاری


4. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-58

عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه


5. تأثیر تغییرات محیطی تالاب میقان بر دمای سطح زمین نواحی پیرامونی با استفاده از داده های ماهواره لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

سعید محمودی؛ بهروز ساری صراف؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


8. ارزیابی تأثیر توسعه شهری و تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 102-118

عطاالله ابراهیمی؛ الهام کیانی سلمی


11. مقایسة برآورد دمای سطح زمین در روش های تک باندی و چند باندی با استفاده از تصویر لندست 8

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 18-29

پروانه عسگرزاده؛ علی درویشی بلورانی؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید حمزه


12. تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از داده های چند زمانة سنجندة ASTER (مطالعة موردی: شهر بندرعباس)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

علی اکبر متکان؛ احمد نوحه گر؛ بابک میرباقری؛ ناهید ترک چین