کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری اراضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی بصری کاربری های ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعۀ موردی: جنگل های دو هزار سه هزار، تنکابن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-58

کبری مل حسینی دارانی؛ ثمر مرتضوی؛ سیدمحسن حسینی؛ کامران شایسته؛ سامره فلاحتکار


2. ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-100

علیرضا مرادی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ مهدیه ابراهیمی